Jamstvo


Printamo za vas d.o.o obavezan je isporučiti robu s kompletnom dokumentacijom i pripadajućom joj ambalažom, odnosno kompletnu kakva je dobavljena od distributera u ambalaži originalnog proizvoda.
Prilikom ostvarivanja prava na jamstvo potrebno je priložiti sav potreban pribor koji je s robom dobiven pri kupovini i kopiju računa kojom se potvrđuje kupnja. Također, radi što bržeg rješavanja reklamacije molimo priložiti test ispis i detaljan opis kvara kako bi se olakšala provjera samoga proizvoda.

Molimo da sam početak rješavanja Vaše reklamacije bude prijavom kvara na naš e-mail prodaja@king.hr prilikom čega molimo da napišete artikl koji reklamirate, skraćeni opis kvara, broj računa za kupljenu robu, Vaše ime i prezime ili naziv tvrtke, mjesto i adresu. Po primitku e-maila javit ćemo Vam na koji način ćemo riješiti kvar u smislu da li ćete poslati robu ili će naša dostava doći po istu, da li ćete navratiti u najbližu našu trgovinu ili nekog našeg veleprodajnog partnera, sve naravno u dogovoru s Vama i na način koji Vama najviše dogovara.

Jamstvo ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nestručnim i nepravilnim rukovanjem. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za uporabu, te korištenje uređaja u nepredviđenim uvjetima i prostorima, neispravan printer i slič

Printamo za Vas d.o.o. u slučaju korištenja naših zamjenskih tonera i tinti pokriva i printere u jamstvenom roku uz uvjet da kupac ima pokriven broj ispisanih stranica na printeru s brojem kupljenih tinti ili tonera koji odgovaraju zbroju ispisanih stranica.

U slučaju da printer više nije u jamstvenom roku, Printamo za vas d.o.o. ne snosi odgovornost za popravak printera kod korištenja naših zamjenskih tonera i tinti jer kao i svaki drugi proizvod, i printeri imaju svoj vijek trajanja, ispisa količine stranica i slično. Printamo za Vas d.o.o. može po povlaštenoj cijeni servisa otkloniti kvar, zamijeniti dijelove koji su dotrajali ili po najboljoj cijeni ponuditi novi printer spreporukom koji je printer najpovoljniji što se tiče cijene printera, kvalitete istog i cijene ispisa po stranici. Detekciju kvara printera ne zaračunavamo ukoliko je istu moguće ustanoviti u našem skladištu brzim pregledom na licu mjesta. Ako to nije moguće, zaračunavamo detekciju kvara 100,00 kuna ako nakon iste kupac zaključi da mu se ne isplati popravljati printer. U slučaju popravka, cijena detekcije bit će uračunata u cijenu rada servisa uz opis popravka i popis zamijenjenih dijelova s cijenom istih. O samom tijeku rješavanja reklamacije, kupac će biti informiran preko e-maila.

Prava iz jamstva ne utječu na ostala prava koja kupcu pripadaju po drugim pravnim osnovama, a reklamacije, roba predana na rekmaciju ili servis, tinte i toneri doneseni na punjenje čuvaju se 60 dana počevši od dana servisa kada je kupac obaviješten da može podignuti robu osobno ukoliko ista neće biti slana na dostavu. Nakon isteka roka od 60 dana, Printamo za Vas d.o.o. ima pravo prodati robu kako bi nadoknadio trošak servisa. Kao jamstvo za tonere i tinte, kupac koristi račun ili fakturu dobivenu prilikom kupnje, a reklamacije bez fakture ili priloženog računa neće biti razmatrane. Uz printere i ostalu elektronočku robu, kupac dobiva jamstveni list uvoznika i proizvođača i isti je dužan čuvati te priložiti prilikom reklamacije.

Printamo za vas d.o.o

  • Moja košarica
    • Košarica je prazna